Tworzymy cyfrową przyszłość Twojej firmy – od koncepcji po sukces

Opierając się na wieloletnim doświadczeniu i licznych zrealizowanych projektach, tworzymy unikalne rozwiązania dla Twojego biznesu, które pomogą maksymalizować efektywność i optymalizować koszty

Przejrzystość

Pracujemy w zwinnych metodykach takich jak SCRUM / CANBAN, a nasz proces wytwarzania oprogramowania jest prosty i dobrze zdefiniowany. Kody naszych systemów / aplikacji przechowywane są w repozytorium znajdującym się w środowisku podlegającym codziennym backupom.

Frontend przyjazny dla użytkownika

Przyjemność z użytkowania to ważna rzecz – budujemy frontend z pomocą popularnych i sprawdzonych technologii.

Bezpieczeństwo

Własność kodu
01

Własność kodu

Nie pracujemy na modelach licencyjnych

Bezpieczne i regularne backupy
02

Bezpieczne i regularne backupy

Zapewniamy, że dane są bezpieczne i spójne.

Polityka bezpieczeństwa
03

Polityka bezpieczeństwa

Nasze systemy bezpieczeństwa spełniają bardziej rygorystyczne wymogi niż systemy bankowe.

Integracje z zewnętrznymi aplikacjami

Integrujemy nasze rozwiązania XARIS® za pomocą:

Wszelkich dostępnych narzędzi software`owych i hardware`owych.

z

Systemami
w infrastrukturze Klienta

Komunikacji wewnętrznej

Nagłośnienia

Alarmowymi

Detekcji dymu

CCTV

Urządzeniami
w infrastrukturze Klienta

Zapewnienie jakości i testowanie

Praca na kilku środowiskach
01

Praca na kilku środowiskach

Różne języki, technologie i bazy danych, na różnych platformach sprzętowych

Testy automatyczne
02

Testy automatyczne

Mamy dojrzały i sprawny proces przystosowany do metodologii Agile (scenariusze testów, każdorazowe testy w ramach iteracji, testy przedprodukcyjne).

Część oprogramowania podlega automatycznym testom. Pozostała część pracy związanej z testowaniem oprogramowania wykonywana jest przez doświadczony zespół testerów.

Regularne wypuszczanie
zmian z CI/CD

Wspieramy automatyzację procesu budowania
i wypuszczania zmian dla każdego projektu rozwiązania Xaris®.

Wspieramy / rozwijamy nasze rozwiązania
w ciągu całego cyklu życia produktu dostarczonego do obsługiwanego u Klienta.

Skalowalny i nowoczesny backend

Nowoczesne wzorce projektowe
01

Nowoczesne wzorce projektowe

Używamy wzorców projektowych, które dają wytyczne, jak rozwiązywać sytuacje, które mogą się pojawić podczas programowania i ułatwiają innym pracę nad kodem.

Skalowanie
02

Skalowanie

Oddzielamy każdą część aplikacji (np. bazę danych, storage), aby ułatwić skalowanie.

Duża społeczność
03

Duża społeczność

Języki, w których programujemy mają dużą społeczność

Bazy danych
04

Bazy danych

Pracujemy na zarówno relacyjnych bazach danych (MySQL, PostgreSQL) i nierelacyjnych (MongoDB), w zależności od potrzeb projektu. Pracujemy na bezpłatnych bazach danych (MySQL, PostgreSQL) i płatnych (MSSQL) w zależności od potrzeb projektu.

Agile & Scrum
05

Agile & Scrum

Jesteśmy elastyczni i dopasujemy rozwiązanie do potrzeb Klienta.

Budujemy backend jako RESTful API z JavaScript (Node.js, Express) lub PHP (Symfony, Laravel) z wykorzystaniem technologii kontenerowej.