Commhaven CHV
Sp. z o.o. Sp. k.

Our office

ul.28 Czerwca 1956r. 406,
61-441 Poznań

Contact details

office@commhaven.pl
+48 61 8273926

Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto
i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS
0000774877

NIP
778-14-39-615

REGON
300381369